Gastdocent

De afgelopen jaren heb ik meerdere keren een gastles mogen verzorgen aan de docentenopleiding Wiskunde van de Hogescholen van Amsterdam en Rotterdam.
In mijn ogen zouden VO scholen en lerarenopleidingen meer kunnen en moeten doen in het versterken van onze beroepsgroep. Van twee kanten kunnen we veel van elkaar leren.


De huidige docenten hebben niet altijd de tijd of mogelijkheid om relevante onderwijsonderzoeken bij te houden en nieuwe inzichten te vertalen naar hun onderwijspraktijk. De docentenopleiding zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen door eigen en andere onderzoeken bij te houden en die in de vorm van na- en bijscholing aan (ervaren) docenten aan te bieden.
Voor de aankomende docenten is het waardevol om niet alleen het theoretisch kader vanuit de opleiding mee te krijgen, maar ook de praktijk te bespreken en te zien. Natuurlijk zijn daar de stages voor. De praktijk laat mij in ieder geval zien, dat veel stagiairs al snel verantwoordelijkheid krijgen voor een klas en de waan van de dag zorgt er dan te vaak voor dat leren werken wordt.
In een gastles ervaar ik ruimte, voeding en enthousiasme. De ruimte om even buiten de reguliere les en de stage verplichtingen met elkaar het gesprek aan te gaan over wat werkt, en waarom, welke ervaring heb je daar al mee en wat zou je er mee kunnen? Ik voel voeding, de vragen van de nieuwe collega’s zetten mij aan het denken, en op mijn beurt zet ik heb aan het denken. En dat alles met veel enthousiasme, zowel van mij als vanuit de leergierigheid de nieuwe collega’s.

Met veel plezier geef ik een gastles. Dat mag gaan over het brede palet van het docentschap, maar mijn expertise zit het meest op het vakdidactische vlak. Als het gaat om toetsen (maken en nakijken), een lessenserie opbouwen, leerstrategieën voor/bij wiskunde of het toepassen van formatief evalueren: dan ben ik op mijn best!

Schuiven naar boven