Training

De ene workshop is de andere niet. In mijn beleving is een workshop niets anders dan een aanzet en/of een inkijk geven. In de vorm van een masterclass wellicht ook een stukje kennis/ervaring en best practice delen.

Als je spreekt over een training dan is het vaak de verwachting dat er een blijvende gedragsverandering op treedt. Na de training ben je opgedane kennis gaan toepassen in je eigen lespraktijk en heb je voldoende in huis om dat structureel te doen. Het is geen trucje, bevlieging om kort mee gaan met een hype.

Een training zie ik dan ook als iets terugkerends. Dat hoeft niet persé in een serie workshops op studiedagen te zijn. Ik geloof meer in een blended vorm waarin theorie, voorbeelden, intervisie, lesbezoeken en coaching gezamenlijk een leertraject vormen voor de deelnemer of deelnemers.
Een training is dus altijd maatwerk.

Mijn expertise zit in het formatief evalueren in combinatie met het gebruik van evidence informed leerstrategieën. Ondanks dat mijn directe praktijk ervaring in het wiskunde onderwijs zit, heb ik gemerkt dat het denken vanuit formatief handelen vakoverstijgend is. Het is een deels een mindset, deels ‘gewoon goed onderwijs’ en deels vakspecifiek. Omdat een training een blended vorm kent en er grote inbreng is van de cursisten, ontstaat er een goede dekking van het totaal van wat er nodig is.

Voor mij is een training geslaagd als ik ruim na de afronding van de training hoor en waar kan nemen dat de docent of groep docenten door is gegaan met het inzetten van verbetering van hun onderwijs.
Dat maakt mij trots!

Een verzoek voor een training start altijd met een kennismaking met de opdrachtgevers en het liefst ook met cursisten. De verwachtingen vooraf helder krijgen (leerdoelen en succescriteria) is een essentiële stap voor een zinvolle training.

Schuiven naar boven