Effectief wiskunde onderwijzen

FORMATIEF EVALUEREN EN INZETTEN VAN LEERSTRATEGIEËN IN DE WISKUNDELES

Lesgeven met plezier en goede resultaten voor leerlingen, we hebben allemaal ons eigen repertoire opgebouwd om dat te bereiken. Het zijn manieren van onderwijzen en het is kennis over leren die we door de jaren heen hebben opgedaan; in de opleiding, in samenwerking met anderen en door eigen ervaring. Er is bovendien steeds meer bekend over wat werkt voor het onderwijzen en leren van wiskunde. In dit traject gebruiken we die recente, wetenschappelijke kennis, maken die praktisch toepasbaar en nodigen je uit daar in je eigen onderwijs mee aan de slag te gaan.

Inhoud

De thema’s voor formatief evalueren, leren en werken die aan bod komen, zijn:

 • onderwijzen en leren vanuit leerdoelen
 • leren zichtbaar maken met effectieve leeractiviteiten
 • effectief feedback geven op verder leren
 • vragen stellen en begeleid inoefenen
 • leerstrategieën in de wiskundeles
 • strategieën en vakdidactische repertoire uitbreiden

Werkwijze

In de bijeenkomsten maken we deze algemene thema’s concreet, niet door je er over te vertellen, maar door je vooral veel te laten ervaren. Er is daarnaast ruimte voor het ontwerpen en ontwikkelen van leeractiviteiten voor in je eigen les en voor het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemende collega’s. Tussen de bijeenkomsten maak je de transfer naar je eigen lespraktijk door dingen uit te proberen in een of meerdere lessen.

Data en tijden

De bijeenkomsten zijn op maandag, op wisselende tijden. De eerste en laatste bijeenkomst zijn indien mogelijk fysiek, de overige bijeenkomsten zijn online.

 • 3/2 – 14:30 – 17:00*
  3/2 – 18:00 – 20:30*
 • 1/3 – 16:00 – 18:30
 • 22/3 – 18:30 –21:00
 • 12/4 – 16:00 –18:30
 • 10/5 – 16:00 –18:30
 • 31/5 – 16:00 – 20:00*

Locatie

De eerste en laatste bijeenkomst zijn in principe fysieke bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst splitsen we gezien de situatie in twee groepen. De exacte locatie voor de fysieke bijeenkomsten is nog niet bekend, maar we zoeken naar een centrale locatie in of nabij Utrecht die goed met eigen en openbaar vervoer is te bereiken.

Kosten

De kosten voor deelname aan dit traject bedragen € 495,- per deelnemer. Dat bedrag is vrijgesteld van BTW inclusief materiaal, koffie, thee, fris en bij de fysieke bijeenkomsten een broodmaaltijd.

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link.

NB. Voor de fysieke bijeenkomsten nemen wij uiteraard alle maatregelen die mogelijk zijn om veilig bij elkaar te komen. Wij houden ons ten minste aan de op dat moment geldende Covid-19 regels. En mocht het vanwege aangescherpte regelgeving onverhoopt niet mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen, dan maken wij van de fysieke bijeenkomsten ook een online bijeenkomst.

Docenten

Michel van Ast

Michel van Ast was docent en lerarenopleider wiskunde en heeft jarenlange ervaring in het trainen en coachen van (wiskunde)docenten in effectief leren en onderwijzen. Hij is co-auteur van Kleppen dicht! en Kleppen open!, publicaties over effectief en actief leren met ICT en co-auteur van de nieuwe editie van Effectief leren die in het voorjaar van 2020 verschijnt.

Jörgen van Remoortere

Jörgen van Remoortere is docent wiskunde aan het Alkwin Kollege. Sinds de (mede) oprichting van de facebook groep Actief leren zonder cijfers en de opkomst van meer evidence-informed werken in het onderwijs probeert hij een brug te slaan tussen onderwijzen & leren en tussen formatief werken & onderwijsonderzoek. Hij blogt met enige regelmaat zijn onderwijs ervaringen en gedachten  op jvremoortere.wordpress.com.

Effectief wiskunde onderwijzen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven